முகப்பு விலைப்பட்டியல் கருத்துகளை பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு

புதிய நூல்கள்

மணிமேகலை விலைப்பட்டியல்
எழுத்தாளர், பதிப்பாளர் முதலீட்டுத் திட்டம்
புலம்பெயர்ந்த எழுத்தாளர்களின் விலைப்பட்டியல்

நிகழ்ச்சிகள்

கொழும்பில் 33 நூல்களின் வெளியீட்டு விழா ! மற்றும் புத்தக விற்பனைக் கண்காட்சி ! (05.09.2015)
அமெரிக்க உலகத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்புறு முனைவர் பட்டமளிப்பு விழா!
அமெரிக்க உலகத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்புறு முனைவர் பட்டமளிப்பு விழா!
முகப்பு எங்களைப் பற்றி விலைப்பட்டியல் புதிய நூல்கள் நிகழ்ச்சிகள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு

Copyright © www.manimekalaiprasuram.com     All Rights Reserved.

Web Design Chennai : Annaimar